Vernietiging

Wanneer bedrijven besluiten om over te gaan tot het afdanken en afvoeren van producten of machines omdat ze niet (meer) aan de eisen voldoen, is het noodzakelijk om een passende betrouwbare dienstverlener te vinden die dat kan verzorgen. Het is immers zaak dat specifieke bedrijfsgevoelige informatie geborgd blijft.

Het is mogelijk in uw bijzijn de producten/machines direct onbruikbaar te maken tot deze voor verdere verwerking (denk hierbij aan demontage en verschroting) zullen worden afgevoerd. De gang van zaken omtrent het vernietigingsproces bevestigen wij aan u in
de vernietigingsverklaring.

De service die wij kunnen bieden is uitgebreid. Over de mogelijkheden hierin en de specifieke eisen die u stelt aan het vernietigen van producten en machines gaat Huiskes Recycling graag met u in gesprek.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen onder nummer (073) 5116530.